Descarcă fișierul

Termeni și Condiții

privind utilizarea Platformei myevent

Documentul de mai jos reprezintă Termenii și Condițiile (contractul) care se aplică în relația dintre noi, în calitate de proprietari ai Platformei și Aplicațiilor mobile myevent și tine, în calitate de utilizator al serviciilor noastre. Te rugăm să citești cu atenție prezentul contract deoarece conține, împreună cu documentele ce fac parte integrantă din Termeni și Condiții, prevederi obligatorii pentru destinatarii serviciilor noastre.

Relația dintre Furnizori și Client, privind (i) condițiile de prestare a serviciilor Furnizorilor sau (ii) plată integrală a serviciilor efectuată în afara Platformei nu face obiectul acestui contract.

I.Proprietarul Platformei myevent

1.SC REEA SRL este titularul și operatorul Platformei myevent și aplicațiilor mobile myevent, însă nu este furnizorul serviciilor a căror rezervare se poate realiza prin intermediul Platformei. Orice referință la Platforma myevent se consideră a fi făcută la SC REEA SRL.

2.SC REEA SRL este o societate comercială organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Mun. Târgu-Mureș, Piața Republicii Nr. 41, Jud. Mureș, România, cod poștal 540110, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J26/628/1998, având codul de identificare fiscală RO10966500, domeniu de activitate principal CAEN 6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client). Pentru contactarea Reea în legătură cu Platforma myevent vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail contact@myevent.expert utilizând limbile română, maghiară sau engleză.

II.Scopul acestor Termeni și Condiții. Acordul privind utilizarea Platformei

1.Prezentul document privind Termenii și Condițiile se aplică atunci când vizitezi și folosești Platforma myevent sau aplicațiile mobile myevent. Platforma reprezintă o soluție online de rezervare și plată a taxei de rezervare a serviciilor afișate pe Platformă, servicii prestate de Furnizorii indicați în cadrul Platformei.

2.Termenii și Condițiile de mai jos, împreună cu documentele ce fac parte integrantă din prezentele Condiții, respectiv Politica de prelucrare a datelor personale și informațiile suplimentare afișate în cadrul Platformei (denumite împreună în continuare 'Condiții') reprezintă (i) Contractul cu titlu gratuit aplicabil în relația dintre Reea și persoanele care vizitează sau utilizează Platforma pentru a rezerva servicii sau cumpăra produse și (ii) cadrul contractual general, aplicabil în relația dintre Reea, în calitate de Prestator de servicii contra cost de intermediere online, pe de-o parte și comercianții înregistrați în Platformă, pe de altă parte.

3.Prin utilizarea Platformei declari în mod expres că: ai citit prezentele Condiții, ești de acord în întregime și necondiționat cu clauzele Condițiilor și documentelor ce fac parte integrantă din Condiții și înțelegi că respectarea Condițiilor este obligatorie.

4.Pentru a se înregistra în Platforma, Furnizorii încheie în prealabil un Contract distinct cu Reea, contract care reprezintă termenii și condițiile speciale care reglementează relația comercială dintre Reea și Furnizor. Respectivul contract (termeni speciali) va fi denumit în continuare „Contract Reea-Furnizor”.

5.Prin utilizarea Platformei îți dați acordul cu privire la formele de comunicare și contractare ale Reea conform art. XIII din prezentele Condiții.

6.Ne rezervăm dreptul să limităm accesul la serviciile noastre persoanelor care încalcă aceste Condiții.

7.Platforma și Aplicațiile mobile vor necesita actualizări, cu scopul de a remedia eventuale erori, a îmbunătăți anumite funcții etc. Prin acceptarea Condițiilor sau utilizarea Platformei sau Aplicațiilor, ești de acord să primești automat actualizări și ești de acord că astfel de actualizări pot determina modificarea sau suspendarea, totală sau parțială, a serviciilor noastre și Reea nu poate fi responsabilă pentru acestea.

8.O copie a prezentelor Condiții este stocată în format electronic și pusă la dispoziția utilizatorilor la adresa myevent.expert.

III.Definiții

În cuprinsul acestor Condiții:

1.„Platformă” înseamnă website-ul disponibil la adresa myevent.expert, și Aplicațiile mobile myevent. Prin intermediul Platformei utilizatorii pot realiza rezervări pentru serviciile furnizorilor înregistrați pe Platformă, pot plăti taxa aferentă rezervării, al cărei preț este afișat pe Platformă sau pot accesa ofertele comercianților afișați în secțiunea „Magazin” a Platformei. Orice referire la „Platformă” din cuprinsul Condițiilor se referă atât la website-ul myevent.expert cât și la Aplicațiile mobile myevent.

2.„Reea/noi” înseamnă SC Reea SRL, în calitate de titular și operator al Platformei și Aplicațiilor mobile.

3.„Cont” înseamnă forma de identificare în cadrul Platformei sau Aplicațiilor mobile, format din adresă de e-mail și parolă, care permite utilizarea Platformei.

4.„Serviciile Reea/Serviciile” înseamnă serviciile electronice de intermediere a rezervării și accesare a ofertelor comercianților afișați în secțiunea „Magazin”

5.„Utilizator” înseamnă orice persoană fizică majoră sau entitate cu capacitate de exercițiu care și-a creat cont în cadrul Platformei sau Aplicațiilor mobile, incluzând, dar fără a se limita la, Clienții și Furnizorii;

6.„Furnizor de servicii / Furnizor” înseamnă utilizatorul care poate asigura în condițiile legii serviciile descrise în cadrul Platformei. Furnizorul este ținut de (i) prevederile prezentelor Condiții (în calitate de termeni generali) și de (ii) prevederile speciale ale Contractului încheiat distinct între Reea și Furnizor;

7.„Client” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care utilizează Platforma pentru rezervarea de servicii și care a rezervat serviciul unuia sau mai multor Furnizori expuși în cadrul Platformei.

IV.Accesul la Platformă

1.Ca regulă, accesul la Platformă este permis oricărei persoane care (i) are peste 18 ani și are capacitate juridică deplină, (ii) acceptă prezentele Condițiile și (iii) îndeplinește condițiile din prezentul document.

2.Dacă utilizezi Platforma în numele unei alte persoane, trebuie să fi autorizat în acest sens. În caz contrar, ești răspunzător pentru orice daune cauzate Reea, Utilizatorilor sau terților.

3.În cazul în care oricare dintre condițiile expuse mai sus în prezentul articol nu este îndeplinită, trebuie să încetezi imediat utilizarea Platformei.

4.În situații întemeiate, pe care le vom detalia (i) în prezentele Condiții sau (ii) în contractul special dintre noi și Furnizor, avem dreptul de a restricționa accesul persoanelor care acționează contrar legii, moralei sau bunei-credințe sau care ar putea prejudicia în orice fel Reea sau terțe persoane.

5.Ca regulă, înregistrarea în Platformă pentru potențialii Clienți este gratuită. Reea acordă în favoarea Utilizatorilor un drept de utilizare personal, neexclusiv, revocabilă, care nu se poate cesiona, pentru instalarea sau utilizarea serviciilor, destinat exclusiv pentru uzul Utilizatorilor. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin aceste Condiții sunt ale Reea sau partenerilor săi. Reea, licențiatorii sau furnizorii săi păstrează dreptul de proprietate asupra Platformei, materialelor, know-how-ului, drepturilor de autor asociate serviciilor oferite. Platforma este licențiată către utilizatori, iar nu vândută.

6.Pentru a utiliza Platforma trebuie să te înregistrezi și să îți creezi un Cont. În momentul înregistrării, trebuie să (i) ne furnizezi anumite informații pentru a te putea înregistra și (ii) să accepți Termenii și Condițiile printr-o acțiune specifică având semnificația unui consimțământ neechivoc (ex. bifarea unei casete specifice). Printr-o astfel de acțiune specifică de acceptare, confirmi că ai înțeles și accepți necondiționat (individual sau ca entitate pe care o reprezinți) Termenii și Condițiile, inclusiv documentele ce fac parte integrantă din Termeni și Condiții.

7.Pentru autentificarea în Cont, vei folosi adresa de e-mail și parola înregistrate la crearea Contului.

8.Pentru utilizarea Platformei este necesară conexiunea la internet.

9.Rezervările confirmate realizate prin myevent sun finale și contravaloarea taxei de rezervare nu poate fi rambursată Clienților decât în condițiile indicate în aceste Condiții și în informațiile suplimentare aferente ofertei Furnizorului, astfel precum acestea sunt publicate pe Platformă.

V.Reguli privind utilizarea Platformei:

Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul își asumă în relația cu Reea și în relația cu ceilalți utilizatori ai Platformei următoarele:

1.Responsabilitatea privind modalitatea în care folosește Platforma. Admite că va folosi Platforma doar în scopul pentru care a fost creată

2.Confirmă că are cel puțin 18 ani împliniți la data creării contului și accesării Platformei.

3.Răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor aferente Contului său (username și parolă) și este pe deplin responsabil de activitatea desfășurată prin intermediul Contului său. Utilizatorul se obligă să furnizeze informații exacte, complete, actualizate atunci când înregistrează un Cont și când utilizează Serviciile. Contul este unul personal. Acesta nu poate fi transmis sau utilizat de alte persoane. Reea nu este responsabilă pentru niciun prejudiciu suferit ca urmare a furnizării de date incomplete sau incorecte. Orice activitate din Contul tău îți va fi atribuită automat. Trebuie să ne anunțați imediat dacă ai motive să crezi că altcineva îți cunoaște datele de autentificare sau dacă suspectezi că altcineva îți folosește Contul. Reea nu este răspunzătoare pentru orice pierderi suferite ca urmare a utilizării de către terți a Contului său, indiferent dacă o astfel de utilizare este sau nu realizată cu consimțământul utilizatorului.

4.Admite că Reea nu are obligația de a verifica acuratețea informațiilor oferite de utilizator și că Reea nu va fi răspunzătoare pentru declarații false sau înșelătoare făcute de utilizator, pentru conținutul încărcat de utilizatori, de aceea Reea nu este responsabilă pentru orice consecințe care ar putea apărea ca urmare a ilegalității conținutului.

5.Este de acord să respecte bunele moravuri și să folosească un limbaj civilizat în comentariile/conținutul pe care le publică în cadrul Platformei.

6.Se obligă ca orice conținut care emană de la utilizator (datele cu privire la Cont; text, fișiere; comentarii) să nu fie ilegal, obscen, amenințător, defăimător, rasist, să incite la violență, să încalce confidențialitatea sau drepturi de proprietate intelectuală, fiind unicul responsabil pentru prejudicierea terților sau a noastră în caz contrar. Ne rezervăm dreptul (dar nu și obligația) de a elimina un astfel de conținut, dar nu vom revizui în mod regulat conținutul postat.

7.Utilizatorii nu pot delega sau transfera către ale persoane niciun drept sau obligație privind utilizarea serviciilor fără acordul prealabil scris al Reea.

8.Este de acord că este posibil să vadă în Platformei reclame și link-uri către alte website-uri și resurse ale unor terțe părți.

Acțiuni ale utilizatorilor care încalcă prezentele Condiții:

1.Nerespectarea regulilor detaliate în Condiții;

2.Utilizarea abuzivă sau tentativa de fraudare a Platformei;

3.întreprinderea de activități care afectează sau există suspiciuni că afectează: securitatea celorlalți utilizatori sau securitatea myevent, funcționarea optimă a myevent, conținutul myevent, drepturile și interesele legitime ale Reea sau utilizatorilor;

4.Furnizarea unui conținut care încalcă drepturile fundamentale ale omului, drepturile de proprietate intelectuală sau industrială sau care reprezintă caracter discriminatoriu.

VI.Relația Reea-Furnizori-Clienți. Responsabilitatea Furnizorilor.

1.Serviciile afișate în cadrul Platformei sunt prestate de către diverși Furnizori. Furnizorii, alături de salariații și colaboratorii lor, au obligația de a respecta legislația incidentă în domeniul lor de activitate, drepturile consumatorilor și protecția datelor cu caracter personal.

2.Din cuprinsul contractelor încheiate între Reea și Furnizori, rezultă că Furnizorii înregistrați în Platformă sunt profesioniști, astfel că drepturile utlizatorilor în calitate de consumatori se aplică în relație cu aceștia.

3.Confirmarea rezervării, după aprobarea acesteia de către Furnizor reprezintă rezervarea fermă a Clientului pentru serviciul ce poate fi prestat de către Furnizor. Taxa de rezervare plătită astfel de către Client poate reprezenta (i) plata integrală a serviciului sau (ii) plata parțială a serviciului oferit de Furnizor. In cel din urmă caz, cuantumul acestei taxe de rezervare se va scădea din prețul final pe care Clientul și Furnizorul îl negociază distinct, în afara Platformei myevent.

4.Reea nu oferă ea însăși serviciile afișate pe Platformă. Furnizorii sunt entități independente în raport cu Reea, nefiind în vreun fel angajați sau afiliați ai Reea. Prin plasarea unei rezervări și acceptarea acesteia de către Furnizor, utilizatorul intră în relație contractuală directă cu acesta. Contractul de prestare servicii se încheie online la distanță între tine și respectivul comerciant, iar nu cu Reea. Astfel, Reea nu este responsabilă în niciun fel în cazul în care Furnizorul își îndeplinește obligațiile sale contractuale. Totodată, Reea nu oferă nicio garanție și nu are niciun control asupra legalității furnizării serviciilor sau asupra evaluărilor oferite de utilizatori, Reea neavând responsabilitate cu privire la calitatea serviciilor sau produselor oferite de Furnizori.

5.În calitate de cumpărător, Clientul are obligația de a verifica corectitudinea rezervării înainte de a o finaliza și obligația a plăti contravaloare rezervării în cuantumul indicat pe Platformă. Deși încercăm să oferim un spațiul virtual de încredere, responsabilitatea finală de a verifica dacă Furnizorul este capabil și are certificările necesare pentru a-și furniza serviciile în mod legal aparține Clientului.

6.Furnizorii sunt responsabili pentru interacțiunile ulterioare confirmării rezervării realizate cu Clienții. Reea nu răspunde în niciun fel pentru prestarea serviciilor rezervate prin intermediul Platformei.

7.Este responsabilitatea utilizatorilor să respecte data și ora rezervărilor efectuate.

8.Este responsabilitatea Furnizorului: să obțină toate acreditările, avizele și autorizațiile cerute în domeniul său de activitate; să declare veniturile și să achite impozitele/taxele/contribuțiile aferente veniturilor obținute din prestarea serviciilor sale rezervate prin intermediul Platformei.

9.Furnizorul are responsabilitatea de a stabili prețurile pe care le solicită în schimbul prestării serviciilor. Astfel, prețurile afișate pe Platformă sunt responsabilitatea Furnizorilor și ele sunt acceptate de utilizatori în momentul apăsării butonului „Rezervă acum„. Reea nu determină în niciun fel prețurile serviciilor furnizate și este un simplu terț în privința executării serviciilor rezervate prin intermediul Platformei. Orice reclamație ai avea în calitate de client al Furnizorului cu privire la îndeplinirea obligațiilor Furnizorului trebuie soluționată direct cu Furnizorul.

10.Subliniem faptul că întreaga răspundere cu privire la informațiile care trebuie aduse la cunoștința utilizatorilor din perspectiva legislației protecției consumatorilor, comerțului electronic, protecției datelor și a altor reglementări aplicabile aparține Furnizorului.

11.Furnizorii pot avea acces la anumite date personale ale utilizatorilor și își asumă obligația de a respecta legislația cu privire la prelucrarea datelor personale. Reea pune la dispoziție în cadrul Platformei funcționalitățile necesare pentru ca Furnizorii să-și îndeplinească obligațiile legale.

12.Prin semnarea separată a contractului de prestări servicii dintre Reea și Furnizor, Furnizorii înregistrați în Platformă se angajează să ofere prin intermediul myevent numai produse și servicii care respectă normele aplicabile ale dreptului Uniunii Europene.

VII.Instrucțiuni privind rezervarea. Confirmarea rezervării. Plata taxei de rezervare.

1.După înregistrarea contului de utilizator, ai posibilitatea de a crea solicitări pentru rezervarea serviciilor afișate în cadrul Platformei.

2.Caută serviciul dorit și intră pe pagina Furnizorului. Alege din calendar data la care soliciți furnizarea serviciului și completează pagina de rezervare.

3.Alege modalitatea de plată a taxei de rezervare a serviciului. Apoi vei primi un e-mail cu link către plata taxei de rezervare și link către detaliile rezervării. Poți accesa detaliile rezervării tale și din secțiunea de rezervări a profilului tău.

4.După ce ai parcurs pașii de mai sus, Furnizorul primește un e-mail prin care este informat că ai făcuta o cerere pentru rezervare si primește un link către detaliile rezervării tale, având posibilitatea de a aproba sau anula rezervarea.

5.Pentru plata taxei de rezervare vei fi redirecționat către platforma procesatorului de plăți PayU SA unde va trebui să introduci datele de card necesare autorizării tranzacției. Prețul taxei de rezervare este afișat în cadrul Platformei și este cel în vigoare la momentul realizării rezervării. Prețurile sunt exprimate în RON și includ TVA-ul. Prin introducerea datelor cardului tău, ești de acord cu termenii și condițiile aplicate de procesatorul de plăți. Informațiile introduse în vederea efectuării plății online a facturii sunt prelucrate exclusiv de către procesatorul de plăți, iar noi nu solicităm și nu vom avea acces la aceste date. Mai multe detalii despre procesatorul de plăți poți găsi la adresa https://romania.payu.com

6.Dacă plata taxei de rezervare de către tine se realizează cu succes, vei fi redirecționat către Platforma myevent unde vei fi anunțat că plata ta a fost procesată cu succes.

7.Apoi, atât tu, cât și Furnizorul, veți primi un e-mail prin care sunteți informați că plata taxei de rezervare a fost înregistrată cu succes.

8.După acest pas, Furnizorul va trebui sa aprobe sau să respingă rezervarea. Odată aprobată, procesul de rezervare a serviciului Furnizorului este complet, iar rezervarea este confirmată (Rezervare Confirmată).

9.Atât utilizatorul, cât și Furnizorul vor primi un e-mail care să ateste faptul că rezervarea este confirmată.

10.Utilizatorul înțelege și acceptă că pentru plata sa i se va elibera o factură fiscală în format electronic prin e-mail, emisă de Furnizor, fiind de acord cu forma acesteia, conform prevederilor legislației fiscale aplicabile. Ai acces la factura emisă în contul tău de utilizator.

11.Reea nu este și nu poate responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de către Clienți, cum ar fi fără a se limita la comisioanele de conversie valutară aplicate de banca emitentă a cardului Clientului sau pentru situațiile în care moneda de emitere a cardului nu este RON.

12.Cuantumul taxei de rezervare constă în plata parțială sau integrală a serviciului pe care îl oferă furnizorul. Cuantumul acestei taxe poate fi modificate din când în când. Nicio modificare a prețurilor nu va afecta însă o rezervare deja confirmată de Furnizor.

VIII.Anularea rezervării. Rambursarea contravalorii taxei.

1.În calitate de utilizator, poți să anulezi rezervarea pe care ai făcut-o prin intermediul myevent până la momentul la care aceasta este aprobată (confirmată) de către Furnizor. Totodată, rezervarea ta poate fi respinsă către Furnizor, neavând deci statutul de Rezervare Confirmată. În aceste două cazuri, contravaloarea taxei plătite de tine va fi rambursată automat în contul bancar din care ai făcut plata taxei de rezervare.

2.Furnizorul are opțiunea de a anula Rezervarea Confirmată. Și în acest caz, contravaloarea taxei plătite de tine va fi rambursată în contul din care ai făcut plata.

3.În toate celelalte cazuri, plata taxei de rezervare nu se rambursează către Clienți, rezervările confirmate fiind finale. Cu titlu de exemplu, imposibilitatea de a te prezenta la locul rezervat pentru prestarea serviciului, nu determină rambursarea taxei de rezervare, indiferent de motivul imposibilității de prezentare. Clientul este angajat de rezervarea confirmată și nu va avea dreptul la rambursare, exceptând (i) situațiile de la pct. 1 și 2 detaliate mai sus și (ii) situația în care anularea rezervării este permisă conform condițiilor Furnizorului. Reea este terț cu privire la rambursarea plăților conform condițiilor Furnizorului.

IX.Cumpărarea de produse prin intermediul secțiunii „Magazin”.

Secțiunea „Magazin” a Platformei prezintă oferte ale diferitor comercianți care ar putea să prezinte interes pentru utilizatorii Platformei. Dacă alegi să cumperi produse de la acești comercianți, respectiva vânzare se realizează în afara Platformei, prin intermediul platformei de marketing afiliat 2Performant, conform termenilor și condițiilor specificate de comerciantul care oferă produsele. Te rugăm așadar să citești cu atenție aceste condiții. Prin apăsarea butonului „Cumpără acum” vei fi redirecționat către website-ul comerciantului. Prin comandarea produselor de pe aceste website-uri intri în relație contractuală directă cu comerciantul respectiv, iar Reea este terț față de un astfel de contract. Întreaga răspundere cu privire la informațiile care trebuie aduse la cunoștința utilizatorilor respectivelor website-uri din perspectiva legislației protecției consumatorilor, comerțului electronic, protecției datelor și a altor reglementări aplicabile aparține în mod exclusiv comerciantului în cauză.

X.Notificare conținut ilegal (notificare conținut care încalcă legislația națională sau europeană).

1.Utilizatorii au dreptul de a notifica (raporta) conținutul existent în Platformă despre care consideră că are caracter ilegal. Conform legislației europene aplicabile conținut ilegal înseamnă conținut care încalcă legislația din România sau legislația europeană. Cu titlu de exemplu, un conținut ilegal în cadrul Platformei myevent ar putea fi oferirea unor servicii interzise de lege. În cazul în care conținutul este considerat ilegal conform legislației UE sau naționale, Reea are obligația legală de a elimina conținutului respectiv. În caz contrar, Reea ar putea fi responsabilă pentru difuzarea respectivului conținut ilegal.

2.Pentru a raporta existența unui conținut ilegal în cadrul Platformei, ai la dispoziție butonul „Notifică conținut ilegal” din Platformă. Accesând butonul respectiv vei putea completa câmpurile formularului de raportare, având alături explicații privind modul de completare. Formularul este structurat în acord cu legislația europeană care obligă găzduitorii de conținut să pună la dispoziția publicului un formular de notificare a conținutului ilegal.

3.După ce primim formularul, trimitem imediat un mesaj de confirmare de primire la adresa de e-mail completată de persona care a făcut raportarea. Apoi, vom verifica dacă raportarea cuprinde toate informațiile solicitate. Dacă toate informațiile solicitate sunt complete și putem identifica caracterul ilegal sesizat, investigăm dacă conținutul asupra căruia s-a făcut sesizarea este în mod întemeiat considerat ilegal.

4.După ce ajungem la o concluzie, ca urmare a analizei noastre, anunțăm persoana care a făcut raportarea asupra Deciziei noastre în timp util, în funcție de complexitatea situației.

XI.Moderarea conținutului. Contestare.

1.Reea nu moderează în mod automat conținutul myevent, ci face acest lucru doar ca urmare a luării efective la cunoștință de un anumit conținut ilegal: (i) dacă sunt încălcate prezentele Condiții, ca urmare a constatării aleatorii de către noi sau ca urmare a sesizării de către alte persoane, (ii) ca urmare a raportărilor privind conținutul ilegal trimise de diverse persoane, (iii) ca urmare a primirii unui ordin al unei autorități de a acționa împotriva conținutului ilegal.

2.Dacă decidem eliminarea unui anumit conținut publicat pe Platformă sau suspendarea unui Cont, comunicăm prin e-mail decizia noastră utilizatorului căruia îi aparține respectivul conținut sau cont, cel târziu în momentul în care eliminarea/ștergerea devine efectivă, alături de următoarele detalii: motivele care ne-au determinat să luăm decizia (inclusiv dacă decizia luată este determinată de o raportare de conținut ilegal), indicarea dispozițiilor contractuale sau legale încălcate, posibilitatea de a contesta decizia.

3.Prevederile pct. 2 de mai sus nu se aplică dacă decizia de eliminare este impusă în situații în care avem obligația de a nu dezvălui aceste informații, ca urmare a solicitării unei autorități publice competente, unei dispoziții legale sau în cazul unui conținut comercial înșelător de largă circulație.

4.Utilizatorul poate contesta decizia în termen de 6 luni de din ziua comunicării deciziei prin e-mail. Contestarea deciziei se poate face (i) gratuit, prin sistemul intern de soluționare prin trimiterea unei plângeri prin e-mail la adresa contact@myevent.expert, (ii) prin apelarea la un organism independent de soluționare extrajudiciară a litigiilor sau (iii) contestarea deciziei în instanță.

5.În vederea formulării plângerii, este necesar să ne transmiți informații suficiente pentru identificarea problemei. Plângerea ta va fi analizata de noi și îți vom comunica prin e-mail răspunsul nostru în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea plângerii, în cazul în care plângerea conține informațiile necesare identificării situației. În cazul în care plângerea nu conține datele necesare identificării situației sesizate, te vom ruga să revii cu detalii, termenul de soluționare fiind prelungit în mod corespunzător.

6.Dacă considerăm că contestația pe care ne-o trimiți prin e-mail este întemeiată, anulăm decizia luată și conținutul eliminat sau contul șters este restabilit. Dacă considerăm că contestația nu este întemeiată, conținutul rămâne eliminat sau contul rămâne șters. În ambele situații, îți vom comunica hotărârea pe care o luăm față de plângerea ta.

7.Ștergerea unui Cont va însemna ștergerea tuturor informațiilor aflate în Cont, mai puțin cele păstrate în interesul legitim al Reea, fără ca acest demers să constituie o cauza care să îndreptățească Utilizatorul la plata de daune, despăgubiri, penalități sau alte sume de către Reea.

8.În cazul în care restricționarea este revocată de către Reea, restabilim accesul Utilizatorului la Platformă, oferind acces la datele cu caracter personal sau de altă natură, care rezultă din utilizarea serviciilor înainte ca restricționare.

9.Nu suntem responsabili pentru daunele produse în legătură cu restricționarea Contului. După ștergerea unui Cont, Utilizatorul nu va avea dreptul la rambursarea plăților deja făcute, în cazul în care restricționarea s-a produs ca urmare a încălcării obligațiilor sale. După anularea Contului, Utilizatorul este împiedicat să acceseze conținutul Contului.

XII.Drepturi de proprietate intelectuală.

1.Orice element de conținut din Platformă - precum mărcile înregistrate, logo-urile, imaginile, textele, elementele grafice, fișierele audio și video , design-ul, bazele de date accesibile - aparțin în exclusivitate Reea și partenerilor noștri și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Acest conținut nu poate fi copiat, dezasamblat, modificat, reprodus, publicat de către nicio persoană, fără acordul prealabil scris al Reea. Orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și atrage răspunderea civilă și/sau penală.

2.Utilizatorii au, pe durata contractuală, un drept de utilizare a elementelor Platformei care sunt strict necesare pentru executarea prezentelor Condiții.

3.Ne rezervăm toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin prezentele Condiții.

4.Reea nu pretinde și nu deține drepturi de proprietate intelectuală cu privire la conținutul furnizat de colaboratorii noștri sau de utilizatori. Astfel, întreg conținutul furnizat de colaboratorii noștri sau de utilizatori se află în proprietatea acestora fiind unicii răspunzători cu privire la conținutul publicat pe Platformă. În calitate de utilizator, ai obligația de a te asigura că conținutul adăugat de tine nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Ești de acord că avem dreptul, dar nu și obligația, de a modifica sau șterge conținutul Contului sau de a-ți restricționa Contul dacă încalci această obligație, conform condițiilor detaliate în acest document.

5.Utilizatorii nu va aduce atingere, în niciun fel, drepturilor celorlalți utilizatori ai Platformei. În cazul în care utilizatorii sau terțe persoane sesizează Reea cu privire la încălcarea drepturilor lor de către alt utilizator, acesta din urmă este singurul care răspunde pentru repararea prejudiciului cauzat utilizatorilor, terților sau Reea.

6.Prin publicarea de conținut prin intermediul Platformei sau paginilor de socializare la care myevent are cont creat, ne transmiți la nivel mondial, în mod gratuit, nelimitat în timp și irevocabil dreptul de autor neexclusiv de a multiplica și distribui conținutul creat de tine cu scopul de a-l distribui în cadrul Platformei sau pe rețelele de socializare la care myevent are pagină creată (Instagram, Facebook etc.). Acest drept de autor se transmite în schimbul dreptului acordat de noi privind utilizarea serviciilor myevent și se realizează pe întreaga durată de protecție a drepturilor de autor asupra materialului în cauză. Având în vedere natura internetului, nu deținem controlul deplin și nu ne asumăm răspunderea asupra modului în care terții distribuie conținutul creat de tine.

XIII.Comunicare și publicitate.

1.Prin utilizarea Platformei ești de acord ca orice comunicare cu privire la funcționarea serviciilor, modificarea prezentelor Condiții, obligațiile tale contractuale, obligațiile noastre contractuale sau legale, activitățile realizate în interesul nostru legitim să se realizeze electronic, în special prin intermediul Platformei, aplicațiilor mobile sau e-mail, prin utilizarea de către noi a datelor aferente Contului tău. Ești de acord că comunicarea electronică prin intermediul Platformei, aplicațiilor mobile sau e-mail este considerată o comunicare scrisă și, pentru a o păstra, ești de acord că suntem autorizați să stocăm o astfel de comunicare într-o formă nealterată. Data primirii acestora notificări va fi considerată data la care se transmite respectiva notificare.

2.Utilizatorii își exprimă acordul de a fi contactați de Furnizori pentru ca aceștia din urmă să poată să poată onora rezervarea creată de utilizatori prin intermediul Platformei

3.Reea poate transmite Utilizatorilor informații cu privire la promoțiile, campaniile, concursurile, ofertele noastre sau ale comercianților înregistrați pe Platformă. Aceste informări sunt transmise atât în mod direct de către noi sau prin intermediul unor servicii specializate, cu respectarea securității și confidențialității informațiilor. Orice Utilizator are posibilitatea să-și dea acordul cu privire acestui tip de informații prin setarea Contului său, prin bifarea căsuțelor aferente publicității plasate la secțiunea „Notificări” din Cont. Acordul poate fi retras oricând, prin debifarea casetei respective.

4.Prin crearea unui Cont, Utilizatorul își poate oferi consimțământul și pentru a fi contactat de către partenerii Reea în scop de marketing și publicitate.

XIV.Confidențialitate și accesul la datele cu caracter personal

1.Orice informații furnizate, prin mijloace scrise sau orale, în cadrul comunicărilor dintre Reea și utilizatori, pe durata Condițiilor reprezintă informații confidențiale.

2.Reea are acces la datele cu caracter personal pe care utilizatorii le furnizează în vederea înregistrării în Platformă. Informații detaliate despre cum sunt prelucrate datele cu caracter personal colectate sau prelucrate prin intermediul Platformei sunt oferite în cadrul Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.

3.În ceea ce privește activitatea din Platformă a Furnizorilor, acesta din urmă acționează în calitate de Operator de date cu caracter personal cu privire la datele utilizatorilor pe care le prelucrează în procesul de confirmare a rezervării, iar Reea are calitate de persoană împuternicită de operatorul de date. În calitate de persoană împuternicită, Reea prelucrează datele cu caracter personal numai pe baza cererii operatorului și a instrucțiunilor din partea operatorului.

4.Furnizorul și Reea au obligația de a asigura respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal conform calității pe care o au în raport cu persoanele vizate, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut și sub denumirea „Regulamentul GDPR”.

XV.Trimiteri către surse terțe.

1.Platforma pot conține legături externe (link-uri, bannere, spoturi publicitare) sau trimiteri către alte website-uri/platforme (spre exemplu, către Facebook) pe care Reea nu le deține. Pentru utilizarea respectivelor website-uri/platforme se aplica termeni și condiții de utilizare specifice, iar Reea nu este răspunzătoare și nu își asumă nicio obligație cu privire la conținutul acestora. Te rugăm să citești politicile respectivelor companii înainte de a accepta prelucrarea oricăror date personale care îți aparțin.

2.Nicio legătură către alte site-uri/platforme nu poate fi calificată drept o aprobare sau susținere a acestora. Ești de acord că, în măsura permisă de lege, Reea sau partenerii noștri, nu vom putea fi ținuți răspunzători pentru conținutul sau disponibilitatea unor astfel de site-uri/platforme.

XVI.Limitarea răspunderii Reea.

1.Reea oferă acces la Platformă pe baza principiului „așa cum se prezintă” și „în funcție de disponibilitate”, fără nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită. Accesul la Platformă poate fi supus limitărilor, întârzierilor și/sau altor probleme inerente utilizării internetului și a comunicațiilor electronice. Ești de acord că folosești Platforma pe riscul tău. Reea nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor prezentate în cadrul myevent.

2.Articolele disponibile pe Platformă au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună-credință, reprezentând opinia autorului lor. Informațiile disponibile nu reprezintă asistență sau consultanță de specialitate pe subiectele prezentate. Astfel, nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la modalitatea în care utilizezi informațiile prezentate. Utilizatorul acceptă și înțelege că Reea nu poate fi ținută responsabilă pentru eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi din utilizarea necorespunzătoare a informațiilor prezentate pe Platformă.

3.Reea nu este responsabilă pentru orice daune indirecte care ar putea fi determinate de utilizarea Platformei, cum ar fi, dar fără a se limita la: pierderea de câștiguri; pierderea de contracte, daune ale sistemelor informatice; imposibilitatea utilizării Platformei, daune sau pierderi care decurg din orice interacțiune între Furnizorul de servicii și ceilalți utilizatori .

4.Utilizatorul este de acord cu faptul că, ocazional putem suspenda utilizarea Platformei pe perioade nedeterminate de timp, inclusiv fără o notificare prealabilă, din motive pe care le considerăm întemeiate, cum ar fi de exemplu necesitatea de a realiza mentenanța Platformei. Totodată, este posibil ca în situații impuse de forța majoră sau caz fortuit, Platforma să nu fie disponibilă, fără a atrage răspunderea noastră.

5.Avem dreptul de a modifica sau elimina diferite funcțiuni ale Platformei, parțial sau integral, în orice moment, și fără a fi necesar să îți transmitem o notificare prealabilă în acest sens. Sunteți de acord că astfel de schimbări pot determina întreruperi și Reea nu poate fi responsabilă pentru acestea.

6.Prin utilizarea Serviciilor noastre, îți exprimi acordul de a ne despăgubi și de a ne exonera de răspundere, în măsura permisă de lege, referitor la (i) orice încălcare a prezentelor Condiții pe care o săvârșești și (ii) orice solicitare formulată împotriva noastră de un terț și care decurge din utilizarea neconformă de către tine a Platformei noastre.

7.Reea nu are obligația de a modera în mod voluntar informațiile prezentate prin intermediul Platformei, cu excepția cazului în care legea prevede altfel.

XVII.Forța majoră și cazul fortuit.

1.Partea care dovedește că neexecutarea obligațiilor sale contractuale, executarea cu întârziere sau executarea necorespunzătoare sunt cauzate de forţa majoră sau de caz fortuit este exonerată de răspundere.

2.Reea este exonerată de repararea oricărui prejudiciu direct sau indirect suferit ca urmare a (i) unor evenimente imprevizibile și inevitabile, care nu depind de voința sa, enumerate cu titlu de exemplu: erori de operare sau funcționare tehnică a Platformei sau echipamentelor Reea, incendiu, distrugerea echipamentelor și a instalațiilor, defectarea sau întreruperea prelungită a transportului, a telecomunicațiilor sau furnizării curentului electric, viruși informatici, atacuri cibernetice, erori de conexiune la internet, acces neautorizat în sisteme sau (ii) în cazurile fortuite privind împrejurări relativ imprevizibile și invincibile neavând caracter extraordinar precum restricțiile legale, imposibilitatea de a utiliza Platforma, grevele și alte evenimente asemănătoare.

3.Dacă în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului perturbator acesta nu încetează, oricare parte are dreptul să o anunțe pe cealaltă parte despre încetarea de plin drept a prezentelor Condiții, fără a putea pretinde celeilalte părți daune-interese.

XVIII.Modificarea Condițiilor. Încetarea relației contractuale.

1.Reea își rezervă dreptul de a modifica integral sau parțial prezentele Condiții, prin notificarea modificărilor semnificative pe Platformă sau prin e-mail. Atunci când revii pe myevent, te rugăm așadar să verifici data ultimei actualizări. Folosirea Platformei (deci inclusiv a aplicațiilor mobile) după aplicarea modificărilor implică faptul că ți-ai dat acordul asupra noilor Condiții. Modificările prezentelor Condiții intră în vigoare la data publicată pe Platformă.

2.În calitate de utilizator care și-a creat contul în baza prezentelor Condiții, poți să-ți ștergi din setările Platformei contul cu care te-ai înregistrat. În acest fel, după ștergerea contului tău, încetează relația contractuală dintre Reea și tine, ca urmare a denunțării unilaterale a contractului de către tine.

3.În cazul în care, ai realizat deja o Rezervare confirmată de Furnizor și ai ales să-ți ștergi contul din Platformă, rezervarea efectuată de tine rămâne valabilă, iar taxa de rezervare nu îți este restituită.

4.Dacă un Furnizor își șterge contul, primește la adresa de e-mail a contului său o notificare din partea Reea cu lista rezervărilor sale și este atenționat să țină cont de rezervările pe care le are de onorat. În acest caz, Reea nu este în niciun fel responsabilă asupra neonorării serviciilor privind rezervările confirmate de către Furnizor.

5.Reea poate șterge contul de utilizator creat în baza prezentelor Condiții sau îl poate bloca, fără a te anunța în prealabil, în cazul în care: este necesară dezactivarea contului din rațiuni de securitate.

6.După încetarea (de către noi sau de tine) a Contului, nu ți se va mai permite să accesezi Contul. Ștergerea unui Cont va însemna ștergerea tuturor informațiilor aflate în Cont, mai puțin cele păstrate în interesul legitim al Reea sau în baza obligațiilor noastre legale, fără ca acest demers să constituie o cauza care să îndreptățească utilizatorul la plata de daune, despăgubiri, penalități sau alte sume de către Reea.

XIX.Informații suplimentare.

1.Ierarhia privind afișare Furnizorilor pe Platformă se realizează în ordine alfabetică. În calitate de utilizator, poți opta ordonarea afișării acestora după nume sau ascendent/descendent după rating.

2.Utilizatorii care au beneficiat de un serviciu pot formula recenzii despre respectivele servicii doar dacă au efectuat o rezervare plătită.

XX.Interpretare, transfer, litigii.

1.Titlurile secțiunilor prezentelor Condiții sunt inserate doar în scop de referință și nu vor afecta interpretarea acestora.

2.Reea poate cesiona total sau parțial drepturile sau obligațiile stabilite prin prezentul Contact prin afișarea denumirii noului prestator al serviciilor pe Platforma myevent.expert.

3.Neexercitarea de către Reea sau exercitarea fără succes a drepturile care îi sunt conferite în temeiul prezentelor Condiții nu constituie o renunțare la drepturile sale. Nicio executare separată sau parțială a oricărei obligații nu va exclude executarea integrală a unei astfel de obligații.

4.În cazul în care una dintre clauzele prezentelor Condiții va fi declarată nulă și neavenită printr-o modificare legislativă sau printr-o hotărâre a instanțelor de judecată, aceasta nu va afecta în niciun fel validitatea și respectarea celorlalte clauze ale Condițiilor. Rea sau părțile, după caz, vor depune toate eforturile pentru modificarea respectivei clauze, păstrând scopul prezentelor Condiții.

5.Legea aplicabilă prezentelor Condiții este reprezentată de legea română. În cazul în care părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil diferendele, instanțele de judecată competente sunt cele din Târgu-Mureș, în măsura permisă de lege.

6.Prin acceptarea prezentelor Condiții, îți exprimi consimțământul de a le respecta.

Versiunea nr. 2, în vigoare de la 28.03.2024

Istoric versiuniVersiunea 1 - în vigoare de la 21.11.2023 până la 27.03.2024

My Event Logo

Transformă-ți evenimentul într-o experiență, iar trăirile în amintiri de neuitat. Hai să începem planificarea!

Administrativ